Skip to main content

Auteur: info@defirmastek.nl

Sfeerverslag informatie- en reactiebijeenkomst 22 juni

 

Sfeerverslag van de informatie- en reactiebijeenkomst over het Centrumplan Vinkeveen

Op zaterdag 22 juni 2024 vond de informatie- en reactiebijeenkomst over het Centrumplan Vinkeveen plaats in de voormalige betonfabriek Adelaar. Tijdens deze bijeenkomst werd het schetsontwerp van de nieuwe ontwikkelingen in Vinkeveen gepresenteerd en was er gelegenheid om te reageren. De bijeenkomst trok ongeveer 300 belangstellenden.

In de Adelaar stonden vertegenwoordigers van het ontwerpteam van project-ontwikkelaar AHV klaar om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook Wethouder Anja Vijselaar en medewerkers van de gemeente Ronde Venen waren aanwezig om in gesprek te gaan met de bezoekers. Hier kunt u de informatieborden bekijken die op de bijeenkomst getoond werden.

 

Borden op schildersezels met informatie over het centrumplan in historisch gebouw de Adelaar

Veelgestelde vragen en opmerkingen

Tijdens de bijeenkomst werden veel reacties en vragen verzameld. Hieronder een overzicht van de meest genoemde onderwerpen:

  • Woningzoekenden: er was grote interesse vanuit woningzoekenden, vooral voor senioren- en starterswoningen.
  • Planning: bezoekers informeerden naar de planning van het project en de verwachte prijzen van de woningen. De planning is te vinden in de informatieborden.
  • Prijsklassen en woonprogramma: er was veel vraag naar prijsklassen en het woonprogramma. Over de prijzen is op dit moment nog niets bekend. Het woonprogramma is als volgt: 30% van de woningen is sociaal. Daarnaast is 15% van de woningen bestemd voor middenhuur of betaalbare koop en 55% voor de vrije markt, wat zowel huur als koop kan omvatten. Verder houden we rekening met de doelgroepenverordening, die prioriteit geeft aan starters, jonge gezinnen en senioren.
  • Voorrang voor Vinkeveners: een terugkerende vraag was of Vinkeveners voorrang krijgen bij de toewijzing van woningen en hoe het beleid hieromtrent is geregeld. Hier zijn op dit moment nog geen afspraken voor gemaakt.
  • Plattegronden: er was belangstelling voor de beschikbaarheid van plattegronden. Omdat we nog in schetsfase zijn, zijn deze op dit moment nog niet beschikbaar.
  • Inschrijven: potentiële bewoners wilden weten hoe en wanneer zij zich kunnen inschrijven voor een woning. De verwachting is dat dit de tweede helft van 2025 kan.
  • Parkeren en veiligheid: er werden zorgen geuit over het parkeerregime en de veiligheid op de Herenweg, waar vaak te hard wordt gereden.
  • Horeca: sommigen vroegen waarom er geen horecagelegenheden aan het water gepland zijn. Hier wordt in de verdere ontwerprondes naar gekeken.

Vervolg en reactieformulier

Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers hun reacties en opmerkingen achterlaten via een reactieformulier. Online zijn er 44 reacties ingediend en via het papieren formulier 10.

Voorafgaand aan de informatie- en reactiebijeenkomst hebben er vier bijeenkomsten met buurtgroepen plaatsgevonden, waarbij omwonenden gericht zijn uitgenodigd om in gesprek te gaan over de plannen. Alle reacties die besproken zijn in de buurtgroepen, op de inloop- en reactiebijeenkomst en ingediend zijn op papier en via de website, worden beoordeeld en afgewogen. In het derde kwartaal van 2024 gaat het ontwerpteam aan de slag met de volgende fase, het voorlopig ontwerp. Hierbij worden alle reacties bekeken en afgewogen om te bepalen welke suggesties kunnen worden verwerkt. Zodra het voorlopig ontwerp af is, wordt hiervoor opnieuw een informatiebijeenkomst georganiseerd.

 

 

Titel van dit nieuwsbericht.

Zaterdag 22 juni 2024 vond de informatie- en reactiebijeenkomst over het Centrumplan Vinkeveen plaats in voormalig betonfabriek Adelaar. Hier werd het schetsontwerp getoond van de nieuwe ontwikkelingen in Vinkeveen. Maar liefst 300 belangstellenden en omwonenden kwamen langs om meer te weten te komen over het Centrumplan. In de Adelaar stonden mensen van het ontwerpteam van de projectontwikkelaar AHV klaar om informatie te geven en vragen te beantwoorden. Ook Wethouder Vijselaar en medewerkers van gemeente Ronde Venen waren aanwezig. Hier kunt u de informatieborden bekijken die op de bijeenkomst getoond werden.

Tijdens de bijeenkomst konden bezoekers via een reactieformulier hun reactie op de plannen achterlaten. Dit kan ook nog online tot 10 juli via het reactieformulier onderaan deze pagina. Na de zomer gaat het ontwerpteam aan de slag met de volgende fase, het voorlopig ontwerp. Dan zullen alle reacties door het ontwerpteam bekeken en afgewogen of ze meegenomen kunnen worden of niet. Als het voorlopig ontwerp af is, wordt hiervoor ook weer een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Een kort sfeerverslag van de informatie- en reactiebijeenkomst van 22 juni verschijnt voor 16 juli 2024 op de website. U wordt hiervan op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief. Als u zich nog niet hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, kan dat via het inschrijfformulier op deze pagina.